Tag Archives: Jerzy Baczyński

Dutki dla Rydzyka

Zwykły wpis

W poczuciu spełniania epokowej wręcz misji i z najwyższym uniesieniem Anna Sobecka, odczytała list od Jarosława Kaczyńskiego, podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu.

„Aż nie chce się wierzyć, że już tyle lat minęło od tego pamiętnego roku, w którym uczelnia otworzyła swoje podwoje. Było to możliwe, a w zasadzie należy powiedzieć, że stało się możliwe, to, co było niemożliwe za sprawą skromnego redemptorysty. To wysiłki Jego Magnificencji rektora założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka, jego niespożyta energia, żelazna wola oraz wizjonerska myśl, a także wspaniała umiejętność jednoczenia innych wokół wspólnej wielkiej sprawy sprowadziły do powstania WSKSiM” – napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że trzeba było ogromnego poświęcenia, „by śmiałą myśl przekuć w czyn, oraz by osiągnąć tyle sukcesów na niwie organizacyjnej, naukowej oraz w pracy dydaktyczno-formacyjnej”.

Kaczyński wyraził podziw i dziękował absolwentom za zaangażowania w życie publiczne oraz społeczne naszej ojczyzny. „Bardzo się cieszę, że tylu z nich z powodzeniem działa na rzecz dobrej zmiany, że wspólnie wykuwamy lepszą przyszłość naszej ojczyzny” – czytała Sobecka.

Podsumowując, prezes życzył wszystkim zebranym „satysfakcji ze służenia Polsce oraz obrotu spraw w naszej ojczyźnie”. „Przesyłam czcigodnym ojcom-rektorom oraz całej społeczności WSKSiM z głębi serca płynące szczęść boże, łączę wyrazy szacunku” – zakończył.

Wykładowcy i studenci toruńskiej uczelni dyr. Rydzyka otrzymali jeszcze dwa inne, utrzymane w dużo chłodniejszym tonie listy: od premiera i prezydenta. Mateusza Morawiecki, podkreślił wartość „imponującego dzieła”, jakim jest jego zdaniem uczelnia Rydzyka i jej „wymiar narodowy”. Andrzej Duda, ograniczył się do wyrazów uznania i gratulował dotychczasowego dorobku.

Uroczystość uświetnili swą obecnością rządowi funkcjonariusze m.in. w osobach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro marszałek Senatu Stanisław Karczewski. minister zdrowia Łukasz Szumowski.

>>>

Krzyż na drogę Rydzykowi i jego wielbicielom: Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Dudzie. Dudki dają dutki.

Holtei

Przypominam:

Chcą nacjonalizmu, protekcjonizmu i podziałów. Żyliśmy już w Europie i wszyscy musimy być razem, aby temu zapobiec. Spraw, aby twój głos został usłyszany przeciwko nim!

Czechy uchodzą w Polsce za kraj, gdzie kościół katolicki nic już nie znaczy, a msze odprawia się najwyżej raz w tygodniu, jak niedawno stwierdził Wojciech Smarzowski. Nieliczni wierzący ponoć kryją się po kątach, a ostatni księża są tak postępowi, że nawet pozują do zdjęć w damskich pantoflach, jak popularny w czeskich mediach ksiądz Zbigniew Czendlik. O co więc chodziło młodej kobiecie i czemu nazajutrz o jej proteście napisały na pierwszych stronach wszystkie gazety?

Nasi południowi sąsiedzi rzeczywiście są jednym z najbardziej zlaicyzowanych społeczeństw Europy. Ale to wcale nie oznacza, że tamtejszy kościół nie ma wpływu na ich życie i nie miesza się do polityki. Katolicy są najliczniejszą grupą wyznaniową, według różnych badań stanowią od 10 do 20 proc. społeczeństwa. Tylko część z…

View original post 4 623 słowa więcej

Pisizm, kaczyzm – co to jest?

Zwykły wpis
Pisizm, kaczyzm – co to jest?

baczyńskiZauważa

Jak nazwać to, co się dzieje w polskiej polityce za sprawą PiS? Lata 2005 – 2007 na trwałe obrosły, jako tzw. IV RP. I zarosły, bo PiS nie wraca do tej nomenklatury.

Co to jest dzisiaj, ta walka z demokracja? Kaczyzm, pisizm – pojęcia same w sobie puste.

Punktem orientacyjnym winno być – jak dobrze zauważa naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński – revolutio. Powrót do jakichś korzeni, cofanie się, toczenie.

W tym sensie jest to reakcja, która wchodzi w konflikt ze współczesnością, nowoczesnością. Jak głęboko się cofamy. Polska tradycja nie jest najlepszym odwołaniem, bo nasza historia jest pełne dziur, jest zapośrednioczona, zapożyczona.

Jest intelektualnie nieczysta. Nasz „kaczyzm” cofa się do ducha sprzed Rewolucji Francuskiej i do rozumienie ustroju politycznego sprzed Monteskiusza.

Jest to głęboka tradycja uniwersalna, ale nie polska. Kaczyński kompletnie nie rozumie polskiej tradycji. Może czyta książki, ale nie potrafi ich umieść w krytycznym dialogu. Dlatego przewartościowany jest Kościół katolicki, który u nas nie miał szczególnego znaczenia politycznego i społecznego.

Kościól w Polsce nie brał udziału w sferze finansowej, jak we Francji, bądź w landach niemieckich. Dzisiaj PiS próbuje go podczepić pod budżet. Świetnie tę tradycję niepolską wyczuwa o. Rydzyk.

Ustrój pisowski, który jest dysfuncyjny demokratycznie, nie jest prostym odwołanaiem do sanacji II RP. Już dzisiaj ma więcej wad, a będzie szwankował coraz bardziej.

Jeżeli pisizm będzie dalej się poruszał w dysfunkcjonalności demokratycznej, a takie są prawidła tego typu „przemian”, szybko załamie się pod własnym ciężarem. Niewielu jest ludzi skupionych wokół PiS, którzy potrafią operować nowoczesnymi pojęciami polityczno-społecznymi.

Taka hybryda pisowska szybko zostanie zweryfikowana przez społeczeństwo i osmozę międzynarodową. A weryfikacja w tym wypadku znaczy upadek. Jeżeli dojdzie do tego w miarę szybko, upadnie PiS. Bo w dłuższej perspektywie wraz z upadkiem partyjnym będzie następował upadek Polski, przy czym młodsze pokolenia mają wyjście – uciec z Polski. Co ze średnim pokoleniem i starszym?

Więcej >>>

CadqjccW8AAHXlV

CadyfBxXIAAzjvI