Category Archives: Społeczeństwo

SeniorON – projekt PCK dla seniorów, dzieci i młodzieży

Zwykły wpis

Okręgowe Oddziały PCK organizują w dużej części Polski nowy projekt dla seniorów SeniorON. Celem jest zmiana sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Wg Głównego Urzędu Statystycznego, osoby po 65. roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. społeczeństwa. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc.

Projekt ten dają osobom po 65. roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. SeniorON ma służyć poprawie jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Głównym zadaniem jest aktywizacja i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, kreowanie wśród dzieci i młodzieży wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań.

W tej chwili w projekcie uczestniczy ponad 2500 osób, w tym 1572 osób po 65 roku życia i 654 dzieci i młodzieży do lat 18. Zajęcia są prowadzone przez 288 wolontariuszy.

PCK tak określa zadania SeniorON-u:

  • integracje międzypokoleniową dzieci i młodzieży oraz osób 65+ bogatych w doświadczenie, wiedzę i pasje poprzez zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjno –  artystyczne z obszaru kultury, sztuki i historii i przeciwdziałaniu e-wykluczenia,
  • zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz seniorów w wzmocnienie współpracy lokalnej poprzez wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie.

Organizowany jest przez 8 Oddziałów Okręgowych PCK, w tym przez Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach i Chorzowie.

EKG w koszulce, to nie bajka

Zwykły wpis

To już się dzieje naprawdę, to nie jest żadne science-fiction.

Praca serca może być monitorowana przez koszulkę, którą na sobie nosimy. To zostało wymyślone przez naukowców z Łodzi.

W koszulkę są wszyte specjalne sensory, które live monitoruja pracę serce, a następnie pomiary przekazują do aplikacji w smartfonie. Na bieżąco jest się informowanym o stanie serca.

Koszulka jest niezwykła, ale sprawia wrażenie zwykłej, bo można ją prasować bez uszczerbku dla jej innowacyjności.

Koszulkę można wykorzyswać w domu, na spacerze, podczas joggingu, w każdej sytuacji, nawet tej specjalnej – intymnej.

Na razie cena wydaje się być zaporowa, ale jak wszystkie innowacyjności będzie coraz niższa. Cały zestaw – koszulka, bazowe urządzenie i oprogramowanie – kosztuje 300-400 zł.

PRL – komu on przeszkadzał?

Zwykły wpis

W TOK FM wspominano PRL, w którym niczego nie było, włącznie z sensem.

I komu to przeszkadzało?

Teraz trzeba samemu szukać sensu. Niewiele to potrafi i narzekają, że muszą za siebie myśleć.

A wtedy było sprawiedliwie, głupki myśleli za ludzie. A większość była bezmyślna. Sporo tych bezmyślnych zostało do dzisiaj. Można ich spotkać w życiu i internecie.

Więc komu ten PRL przeszkadzał? Pytam.

Kościół wprowadza do szkół swój drugi przedmiot nauczania: antygender

Zwykły wpis

Kościół w szkołach ma nie tylko ideologiczne lekcje religii, ale wprowadza bocznymi drzwiami lekcje o szkodliwości gender.

Czyli lekcje przeciw cywilizacji, przeciw równości płci, przeciw wolności wyboru.

Oto w Mazowieckiem szkołom wydawane są certyfikaty przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, a dotyczą tego , że szkoła będzie wolna od gender, jest zobowiązana do: „niepropagowania treści szkodliwych dla dzieci, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn”.

Ów certyfikat jest obwarowany musowym zobowiązaniem do korzystania z odpłatnej platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi dla uczniów oraz propozycjami szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Szkoła płaci za przeprowadzenia programu w placówce. Zobowiązuje się, iż w ciągu jednego roku szkolnego zrealizowane zostaną przynajmniej trzy odpłatne warsztaty dla uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli.

Tak to ma wyglądać kolejna kościelna nauka: antygender.

W Mazowieckiem patronuje tej akcji abp Henryk Hoser.

Można być pewnym, że to projekt pilotażowy. Odezwą się następne województwa i im przynależne terytorialnie diecezje.

Kościelna strategia jest oczywista: utrzymać społeczeństwa w dotychczasowym rozumieniu nierówności płci, roli kobiety, która dla mężczyzny jest sługą i ścierką. Wszak takie prezentuje wartości polski Kościół – wartości chrześcijańskie.

Wartości cywilizacyjne wykreślają Kościół z nowoczesnych potrzeb, bo jest li tylko skamieliną, rodem z Ciemnogrodu.

Kościół się nie reformuje, Kościół dba o ciemnotę swoich owieczek, bo tylko tak mogą egzystować jego funkcjonariusze. Dlatego mieliśmy najpierw akcję przygotowawczą o szkodliwości gender, teraz następuje praktyczne indoktrynowanie w szkołach; nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Świecka szkoła oddawana jest w pacht ideologii kościelnej. Cofamy się w zamierzchłość. Hosera i podobnych mu biskupów winno się gonić z kołkiem osikowym, aby nie wpieprzali się w nasze życie społeczne i publiczne.

Terlikowski chce zdychać za ojczyznę

Zwykły wpis

W Tomaszu Terlikowskim tak wzrósł patriotyzm – wysoko powyżej stanu powodziowego – że chce zdychać za ojczyznę.

A może się mylę?

Oto pisze na Fronda.pl:

Nie chcesz oddać życia za Ojczyzną? Będziesz zdychał jak niewolnik!

Moje wątpliwości biorą się ze zwrotu w osobie drugiej: ty!

On mówi do mnie: ty nie chcesz zdychać?

Nie chcę. Bo co po zdechnięciu, nawet nie będę niewolnikiem, będę tylko trupem.

Domyślam się, że Terlikowski oddał życie za ojczyznę, bo nie jest niewolnikiem.

Terlikowski od dawna jest trupem. Pisze i mówi, jak trup. A przy tym jest/był zwyczajny głupiec.

Tyle o Terlikowskim. A tymczasem najnowszy sondaż pokazuje, że PO niemal odrobiła straty do PiS:

>>>